Digital YOU.


Zapojení mladí ľudia do vzdelávacieho programu DigitalYou sa naučili ako správne, inovatívne a efektívne používať moderné online aplikácie, pomocou ktorých si zvýšili digitálnu gramotnosť, súbor edukačných online nástrojov dokážu medzi sebou prepájať a kombinovať tak, aby ich využívali vo svoj prospech, na zlepšenie vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce v budúcnosti. V projekte DigitalYou pokračujeme aj tento rok 2021!

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja - dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020.

DigYOUjpg

 

logo2png