Digital Skills Accelerator - DigiCom"

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky      logo-uvsrpng

Dnešnej generácii študentov hrozí, že sa stanú obeťami digitálnej priepasti. Priepasť však už nie je v prístupe k technológiám, ale o schopnosti mladých ľudí, ktorí vstupujú na trh práce, inteligentne a kreatívne využívať informačné a komunikačné technológie (IKT), aby sa stali jednotlivcami, ktorí prekvitajú v čoraz digitálnejšom svete.
K tomuto rozdeleniu dochádza čiastočne preto, že rozvoj zručností zaostáva za veľmi rýchlo sa rozvíjajúcim tempom technologického rozvoja, ale aj kvôli prekážkam pri prijímaní IKT v našich inštitúciách.
Získavanie základných digitálnych zručností, najmä schopnosti komunikovať elektronicky, narábať s informáciami a obsahom, vykonávať transakcie online a riešiť problémy s používaním počítačov, zároveň uvedomovať si a uplatňovať online bezpečnosť, bezpečnosť a právo, má ústredné postavenie v snahe modernej spoločnosti o digitálnu gramotnosť, vzhľadom na stále rastúcu fyzickú a sociálnu konektivitu v globálnom meradle, masívnu produkciu všetkých druhov údajov a nepreberné množstvo inteligentných zariadení, ktoré tvoria internet vecí.
Ako sa ukázalo v posledných niekoľkých desaťročiach, technologický pokrok cvála nepredvídateľnou rýchlosťou a to, čo nás čaká, v nie tak vzdialenej budúcnosti, je do značnej miery nepredvídateľné. Silný nárast umelej inteligencie (AI) a obohatenie klasického strojového učenia s potenciálom hlbokého učenia dávajú dôveru vysokým očakávaniam pre úplne nové spektrum inteligentných aplikácií / strojov, ktoré podporujú a rozširujú ľudské uvažovanie a schopnosti, či už fungujú v priamej interakcii s ľuďmi, alebo ako komponenty iných systémov, alebo autonómne na vykonávanie niektorých úloh.
S istotou teda možno povedať, že digitálne prostredie bude neustále vyvíjať a vyžaduje si pokročilé digitálne zručnosti na presadzovanie a využívanie technologického vývoja pre blaho ľudstva."

 1jpg    2jpg

  3jpg      4jpg1jpg  2jpg

10jpg   11jpg

5jpg  3jpg

7jpg  9jpg

Týždeň digitálnej témy

1jpg  2jpg

3jpg   4jpg
5jpg  6jpg
7jpg  8jpg
11jpg  12jpg     
                                                       9jpg
IMG-20240129-WA0000jpg
Digital Skills Accelerator - DigiCom_plagt_Strnka_1jpg  Digital Skills Accelerator - DigiCom_plagt_Strnka_2jpg  
 Digital Skills Accelerator - DigiCom_plagt_Strnka_3jpg  Digital Skills Accelerator - DigiCom_plagt_Strnka_4jpg