Mladí ľudia z ICM Malacky (Protect work) sa zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny z programu Erasmus+,

Generácia X, Y, Z na pracovnom trhu.

Erasmus_Projekt_A4  kpiajpg

Projekt umožnil mladým ľuďom, aby prispeli k riešeniu otázky budúceho uplatnenia na trhu práce a v živote, aby boli úspešnými mladými ľuďmi.

Vzdelávacími aktivitami si na workshopoch rozvíjali vedomosti, zručnosti a postoje v problematike Generácie X, Y, Z na pracovnom trhu.

 Na projektových aktivitách získali cenné skúsenosti: „ ...nehľadajte šťastie, pretože to je prchavé, naučte sa využívať svoju energiu správne a nemrhajte svojim potenciálom alebo činnosťami, ktoré Vás nerozvíjajú...ak ťa baví pozerať youtuberov, skús to aj ty! Len pasívne pozeranie ti dvere k úspechu neotvorí ...  Ak dokážeš nájsť svoj životný smer a zistíš, čo chceš v živote robiť, vyhral/a si.... Gratulujeme, si šťastný človek, lebo VIEŠ, KTO SI  a ČO CHCEŠ  v živote dosiahnuť ... “, povedal Owen Fernandes, nezávislý kouč a spíker, certifikovaný člen tímu Johna Maxwella, profesionálny psychometrik a mentor manažmentu, ktorý mladých ľudí pripravil na výzvy života a trhu práce. Z workshopu si mladí ľudia odniesli certifikát, ktorý si môžu zahrnúť do svojich životopisov .

IMG_Owen_1_webjpg

 Na mládežníckej výmenne mladí ľudia diskutovali v rámci živej knižnice s Ing. Tatianou Hubíkovou, vedúcou personálneho útvaru GRAFOBAL, akciová spoločnosť,  ktorá mladým ľuďom zaželala: „aby sa zamerali v profesijnom živote na to, čo ich bude baviť, aby veci robili s láskou, aby boli čestní a čo je dôležité, učili sa správnym hodnotám a stali sa tak čestnými a rovnými ľuďmi k sebe, druhým i k planéte“.

 

Grafobal1jpg

HR manažéri a skúsení facilitátori  poskytli mladým ľuďom kariérne poradenstvo, zdieľali s nimi skúsenosti a informácie o tom, ktoré najčastejšie úskalia čakajú mladých ľudí na trhu práce, učili ich ako správne vytvoriť životopis, dali im tipy a rady ako uspieť na pracovnom trhu a osvojovali si techniky „ako sa predať“ zamestnávateľovi. Žiaci si vyskúšali test osobnosti, aby zistili, ktorý typ povolania je vzhľadom na ich povahové charakteristiky, potenciál a preferované záujmy najvhodnejší.  Toto im umožnilo lepšie sa zorientovať v sieti povolaní a v stanovení si vlastnej kariérnej dráhy.

Heslom mladých ľudí na projekte bolo: Win is within you!

Pochopili, že ak chcú byť v živote úspešní, nesmú prestať veriť v seba. Kľúčom k úspechu je stanoviť si CIEĽ, ktorý chcem dosiahnuť a „MAKAŤ“ na ňom, aby som bol/a lepší/ia ako ostatní.

Zistili, že každá generácia X, Y alebo Z má odlišné postoje k zamestnaniu, iné očakávania a prístupy k plneniu pracovných úloh a je dôležité vedieť s týmito generáciami na pracovisku spolupracovať a komunikovať.  Generácia Z, ktorými sú žiaci ZŠ, je generáciou, ktorá vzhľadom na starnutie populácie a globalizačné trendy bude pracovať v multikultúrnom prostredí s rôznymi generáciami. Preto je dôležité, aby sa generácia Z pripravovala na nové trendy a zmeny na pracovnom trhu, ktorým bude v budúcnosti čeliť, aby dokázali využiť svoj potenciál na maximum.

HR manažéri a facilitátori využívali neformálne metódy vzdelávania a používali simulácie rôznych situácii na pracovnom trhu, učili mladých ľudí flexibilne reagovať, rozvíjali ich komunikačné zručnosti a podporovali kritické myslenie.

Mladí ľudia by si mali uvedomiť, že pri silnej konkurencii na pracovnom trhu, kde majú uchádzači podobné/rovnaké zručnosti a vedomosti, je práve charakter osobnosti a hodnoty, ktoré mladý človek môže firme ponúknuť, rozhodujúce pre úspešný vstup na trh práce.  

Na mládežníckej výmene realizovanej z programu Erasmus+ mladí ľudia získali certifikát „YOUTHPASS “
o získaných kompetenciách počas trvania projektu.

YP_19jpg