"Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP."   

logo nadacia sppjpg

 

Motivujeme - vzdelávame - oceňujeme


Pomáhame mladým ľuďom USPIEŤ, oceňujeme ich za snahu a sprostredkovávame im nezabudnuteľný zážitok. Mladí ľudia si zostavujú vlastné ciele a volia si aktivity, ktoré ich zaujímajú. Dlhodobo a pravidelne sa venujú aktivitám v oblastiach: ROZVOJ TALENTU - ŠPORTOVÁ AKTIVITA - DOBROVOĽNÍCTVO. Každý účastník súťaží len sám so sebou a všetky prekážky, ktoré v priebehu programu prekoná, mu pomáhajú lepšie poznať samého seba, získať nové zručnosti a sebavedomie. Do cieľa ho dovedie hlavne odhodlanosť a vytrvalosť. Podporujeme mladých ľudí v samostatnosti a zodpovednosti.

Zmyslom vzdelávania je:

1.priviesť mladých ľudí k zážitkom, ktoré formulujú ich hodnoty ... a zaistiť pokračovanie najmä týchto vlastností: podnikavosť, zvedavosť, nezdolnosť, húževnatosť ... a predovšetkým súcit...

2. motivovať, aby mladý človek začal na sebe pracovať, odhalil svoje silné stránky, objavil svoju vnútornú motiváciu a lásku k vzdelávaniu a aby ZÍSKAL CHUŤ pomáhať svojmu okoliu.

Veríme, že zvýšenie motivácie a očakávaní spolu s vyváženým vzdelávaním a spoločenským uznaním pomôžeme ml.ľuďom uspieť v živote a dlhodobo tak zlepšiť nielen ich životy, ale aj spoločnosť na Slovensku.