"Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP."   

logo nadacia sppjpg

 

Motivujeme - vzdelávame - oceňujeme

MOTIVUJE mladých ľudí z regiónu Malacky
MOTIVOVALI SME mladých ľudí, aby začali na sebe pracovať, odhalil svoje silné stránky, objavil svoju vnútornú motiváciu a lásku k vzdelávaniu a ZÍSKALI CHUŤ pomáhať svojmu okoliu.
Veríme, že zvýšenie MOTIVÁCIE pomôže našim mladým ľuďom uspieť v živote a dlhodobo tak zlepšiť nielen ich životy, ale aj spoločnosť na Slovensku.

Mladí ľudia z ICM Malacky ZAŽILI pocit užitočnosti, vďaka tomu, že pomáhali svojou prácou ostatným a komunite,pomáhali a pomáhajú v doučovaní slabších, pomáhali a pomáhajú  dievčatku so zdravotným znevýhodnením s DMO a iné....

Mladí ľudia  získali možnosť vidieť úžitok, ktorý táto pomoc prináša druhým ľuďom a komunite, POCHOPILI, že nie všetci mali v živote toľko šťastia ako oni ( sú zdraví , môžu chodiť...) a preto sa rozhodli, že vyrobia Hand made výrobky, ktoré budú predávať na Vianočnej tržnici .

Výnos z predaja hand made výrobkov na Vianočnej tržnici venovali v 100% výške dievčatku Vanda so zdravotným znevýhodnením DMO.
Slávnostné odovzdanie výnosu  z hand made výrobkov za prítomnosti mladých ľudí z ICM Malacky a žiakov ZŠ Záhorácka  Malacky
odovzdala do rúk Vandy p. zástupkyňa ZŠ Zahoracka  Katarína Písečná v priestoroch Hotela Spark **** Malacky.                                       ocenenie_webjpg