Erasmus_Projekt_A4jpg

Projekt Youth for Youth, 25.10.2018 až 31.10.2018 Ružomberok,umožňuje mladým ľuďom, aby sami prispeli k riešeniu otázky budúceho uplatnenia sa na trhu práce a v živote, aby boli úspešnými mladými ľuďmi. Do projektu sú zapojení mladí ľudia vo veku 15-20 rokov, zo 4 krajín t.j. Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Českej republiky.

Projekt mládežníckej výmeny je jedným z nástrojov, ktorý napĺňa ciele organizácie Protect work,
umožniť mladým ľuďom získať vedomosti, rozvíjať zručnosti a formovať postoje, prispieť k ich osobnému rozvoju, sociálnemu začleneniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva mladých ľudí a zlepšiť ich vyhliadky na získanie zamestnania a uplatnenia sa v živote.

Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom zaviesť nápady do praxe.
Projekt podporuje rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí, zvyšovanie vedomostí, zručností a kompetencií mladých ľudí a UZNANANIE výsledkov vzdelávania a odbornej prípravy (youthpass).