Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti u mladých ľudí z reedukačného centra.


Cieľom projektu je MOTIVOVAŤ a NAUČIŤ mladých ľudí z reedukačného centra viesť si rozpočet. Mladí ľudia z osobitne zraniteľnej skupiny sú schopní peniaze zarábať, ale často ich utrácať a následne strácať v dôsledku nízkej finančnej gramotnosti. Finančná NEgramotnosť môže z týchto mladých ľudí ľahko urobiť chudobných a z chudobných ešte chudobnejších, ktorí sa tak dostávajú na okraj spoločnosti. Čím budú finančne vzdelanejší, tým ľahšie rozpoznajú situácie, ktoré im môžu priniesť výhodu, ale aj tie, ktoré ich môžu ohroziť.

Formou vzdelávacích kampaní, workshopov sme u chlapcov z reedukačného centra zvyšovali úroveň finančnej gramotnosti.
Hovorili sme o rizikách, ktorým čelia, ako vyzerá uvedomelé spotrebiteľské správanie v konkrétnej životnej situácii, rozumné hospodárenie s osobným rozpočtom, zodpovedné požičiavanie si, nižšia finančná zraniteľnosť, sporenie/investovanie, výber vhodného finančného produktu, bezhotovostné platby a hotovosť, rozpoznávanie falzifikátov. Ochrana osobných finančných údajov a iné.ZÁŽITKOVÝM UČENÍM umožňujeme mladým ľuďom rozvíjať a meniť svoje vedomosti, schopnosti, postoje a hodnoty v bezpečnom, zábavnom a podnetnom prostredí.


„Vzdelávanie Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti u mladých ľudí z reedukačného centra je financované z Grantových programov Nadácie NBS.“

NBS-Nadacia_logoFullHDjpgDSC00125_zJPG DSC00616_zjpg DSC00694_zjpg

DSC00683_zjpg DSC00714_zjpg DSC00757_zjpg

Interaktívna tabuľa PRO-Board 78
Za účelom používania digitálnych technológii v edukácii Je financovaná z Grantových programov Nadácie NBS.


 IMG_20230307_104723_wjpg IMG_20230307_104701_wjpg

IMG_20230307_105201_wjpg IMG_20230307_105341_wjpg